Wytyczne na egzamin ósmoklasisty i maturalny

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi władz oświatowych i sanitarnych w sprawie organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty i maturalnego. Wytyczne zostały zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

=> Wytyczne dotyczące egzaminów

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

=> Harmonogram i informacje o egzaminach zewnętrznych (aktualizacja 20 maja 2020)