Wyniki matury 2021

Zdecydowanie najlepiej absolwenci „Parasola” napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (średnia ponad 89 %), co dało naszemu liceum 1. miejsce na Ursynowie. Z przedmiotów w zakresie rozszerzonym najwyżej zdaliśmy język angielski na 91%, uzyskując 1. miejsce na Ursynowie oraz 16. miejsce w Warszawie. Podobnie matematyka rozszerzona, z której wynik ponad 57 % zapewnił naszym maturzystom 1. miejsce na Ursynowie.

W maju 2021 r. do egzaminu dojrzałości przystąpiło 41 maturzystów. Zdawalność egzaminów wyniosła u nas tradycyjnie 100%.

Egzamin maturalny z przedmiotów na poziomie podstawowym (na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej):

przedmiot maturalny Liceum „Parasola” Ursynów Warszawa
język polski 67,68 % 59,67 % 60,36 %
matematyka 89,17 % 66,68 % 66,34 %
język angielski 98,71 % 89,23 % 87,30 %
język niemiecki 96,00 % 87,36 % 82,77 %
język francuski 95,00 % 86,67 % 84,19 %

Bardzo dobre wyniki uzyskali nasi absolwenci, którzy zdawali w zakresie rozszerzonym:

  • język niemiecki (nasz wynik to 93,00 % przy średniej warszawskiej 69,88 %),
  • język francuski (84,00 % Liceum Parasola, 68,02 % średnia warszawska),
  • biologię (58,89 % w porównaniu do 47,72 % w Warszawie),
  • informatykę (59,60 % my, 43,60 % średnia warszawska),
  • fizykę (68,00 % my, 52,66 % w Warszawie).

Z pozostałych przedmiotów informacje OKE nie są pełne, gdyż komisja opublikowała średnie wyniki tylko z tych liceów, w których było co najmniej 10 zdających dany przedmiot. Stąd nie mamy teraz możliwości obiektywnie ustalić miejsca naszego liceum w porównaniu do średnich wyników wszystkich szkół warszawskich.

Wszystkim naszym absolwentom serdecznie gratulujemy świetnych wyników na egzaminie dojrzałości. Daliście radę pomimo dwukrotnego lockdownu i wielomiesięcznych wyzwań zdalnego nauczania.

Życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie i radości z dalszego odkrywania meandrów nauki.