Wyniki egzaminów pisemnych do liceum

Zamieszczamy listę z wynikami pisemnych egzaminów wstępnych dla kandydatów do klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

Lista zawiera wyniki egzaminu z języka polskiego (punktacja za część testową i za część literacką) oraz z matematyki, a także terminy egzaminu ustnego z języka polskiego i/lub z matematyki.

Egzaminy ustne odbędą się stacjonarnie w budynku szkoły w sobotę 23 kwietnia lub w poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. Prosimy kandydatów o wchodzenie do budynku szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu ustnego.

=> Lista z wynikami egzaminów pisemnych i harmonogramem egzaminów ustnych do liceum

 

Przydział sal na egzaminy ustne:

Język polski:

  • komisja AH – sala 7
  • komisja An – sala 2
  • komisja DB – sala 1
  • komisja ZR – sala 9

Matematyka:

  • komisja AK – sala 5
  • komisja BŻ – sala 4
  • komisja GA – sala 6
  • komisja LH – aula