Wyniki egzaminów do liceum

Ogłaszamy wyniki końcowe procesu rekrutacji zewnętrznej do klas pierwszych liceum, które utworzymy od 1 września 2022 r. Komunikat zawiera pełne wyniki z podziałem na część pisemną i część ustną egzaminów wraz z podaniem progów kwalifikujących do przyjęcia do szkoły oraz listę rezerwową.

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 99 punktów oraz na świadectwie z ostatniej klasy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania – spełnili warunki przyjęcia do klasy 1. liceum. Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) do podpisania umowy o kształcenie. Ze względu na rozpoczynający się proces matur wejście do szkoły będzie ograniczone. Dlatego prosimy Państwa o kontakt mailowy z sekretariatem szkoły – wersja elektroniczna umowy będzie do Państwa wysłana od 4 maja na podany adres e-mail.

Procedura przyjęcia ucznia do liceum:

1) Podpisanie umowy o kształcenie – prośby o przesłanie pliku umowy prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl;

2) Do 16 maja umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu (lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły);

3) W ciągu 3 dni od podpisania umowy przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1700 zł na konto Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – numer konta bankowego: 27 1240 1125 1111 0000 0345 1821.

Niespełnienie tych warunków do 16 maja 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły. Na wolne miejsce zostanie wówczas przyjęty kandydat z listy rezerwowej.

Dyrektor Szkoły składa podpis na umowie o kształcenie po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie liceum. Wówczas jeden egzemplarz podpisanej umowy mogą Państwo odebrać z sekretariatu szkoły lub na Państwa prośbę może zostać wysłany tradycyjną pocztą.

Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na zapisy umowy o kształcenie dotyczące opłaty rezerwacyjnej w sytuacji nie rozpoczęcia nauki w naszym liceum lub rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

Przed podpisaniem umowy o kształcenie prosimy również wziąć pod uwagę, że od 1 września 2022 r. w klasie 1 liceum drugi język obcy będzie realizowany w wymiarze 4 godzin w tygodniu w następujących grupach zaawansowania:

  • język niemiecki grupa początkująca;
  • język niemiecki grupa kontynuująca;
  • język hiszpański grupa początkująca;
  • język hiszpański grupa kontynuująca;
  • język francuski grupa kontynuująca.

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali od 80 do 98 punktów znajdują się na liście rezerwowej. W miarę zwalniania się wolnych miejsc na liście przyjętych do liceum będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub mailowo i realizować listę rezerwową, nawet do 1 września 2022 r.

Lista z wynikami egzaminów

Plik pdf z pełnymi wynikami do pobrania – link poniżej:

=> Treść komunikatu z wynikami końcowymi rekrutacji do klas 1 liceum