Sekretariat w czasie wakacji

Od 1 lipca do 23 sierpnia 2021 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny w godzinach 9:00 – 14:00.

Absolwentów Liceum zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od 5 lipca od godziny 10:00.

Absolwenci Szkoły podstawowej będą mogli odbierać zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty od 9 lipca od godziny 10:00.