Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2022/2023 odbędą się 3 października 2022 r.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wspólny dla uczniów liceum i szkoły podstawowej. W skład Zarządu wybranych zostanie: 1 przedstawiciel ze szkoły podstawowej oraz 2 przedstawicieli z liceum – którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych odpowiednio przez uczniów szkoły podstawowej lub liceum.

Zagłosować będzie można za pośrednictwem elektronicznej aplikacji do głosowania dostępnej w sieci wewnętrznej Szkoły. Uczeń szkoły podstawowej oddaje głos na 1 kandydata ze szkoły podstawowej, natomiast uczeń liceum oddaje głos na 1 kandydata z liceum.

Do 20 września do godz. 12:00 można zgłaszać do Komisji Wyborczej kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ze szkoły podstawowej muszą zebrać 15 podpisów popierających ich uczniów ze szkoły podstawowej, natomiast kandydaci z liceum – 30 podpisów uczniów liceum.

Kalendarz wyborczy:
– do 20 września do godz. 12:00 – składanie do Komisji Wyborczej list z podpisami poparcia dla kandydatów
– od 20 września do 2 października – kampania wyborcza
– 3 października – głosowanie na kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Skład Komisji Wyborczej:
p. Jacek Gorzkowski – przewodniczący, p. Jacek Strzałkowski, p. Łukasz Matysek

 

Cele działań samorządu uczniowskiego to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2021/2022 tworzą:

  • Oliwia Dusińska z kl. 3b – przewodnicząca (obecnie kl. 4b)
  • Krzysztof Wojtaszko z kl. 2f – wiceprzewodniczący (jest już absolwentem liceum)
  • Hubert Karwowski z kl. 8b – członek zarządu (obecnie kl. 1c)

Opiekunem samorządu jest prof. Ewa Chondrokostas-Motel

 

=> Zobacz tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

aktualizacja: 15.09.2022 r.