Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Cele działań samorządu uczniowskiego to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2020/2021 tworzą:

  • Oliwia Dusińska z kl. 3b – przewodnicząca,
  • Krzysztof Wojtaszko z kl. 2f – wiceprzewodniczący,
  • Hubert Karwowski z kl. 8b – członek zarządu.

Opiekunem samorządu jest prof. Ewa Chondrokostas-Motel

 

=> Zobacz tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

aktualizacja: 12.10.2021 r.