Salon Maturzystów na SGH

9 września młodzież wszystkich klas maturalnych z „Parasola” wzięła udział w organizowanym w tym roku przez Szkołę Główną Handlową Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2022.

Tegoroczny program Salonu Maturzystów zawierał wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące nowych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego, jak również prezentacje o uczelniach i prelekcje doradców karierowych. Maturzyści mieli możliwość spotkania z przedstawicielami uczelni z całej Polski, spotkania z doradcami zawodowymi czy przedstawicielami wydawnictw szkolnych.

Założeniem tego wydarzenia było przedstawienie informacji dotyczących egzaminów maturalnych w 2023 roku i wsparcie maturzystów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

=> więcej o Warszawskim Salonie Maturzystów