Prezentacje o niepodległości

10 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach konkursu szkolnego odbyły się prezentacje klasowe i inscenizacje ważnych wydarzeń historycznych począwszy od uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, poprzez powstania narodowe, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, wojnę polsko-bolszewicką 1920 roku, czasy II wojny światowej, aż do powstania Solidarności i porozumień przy Okrągłym Stole.

Jury konkursu najwyżej oceniło:

– naradę Józefa Piłsudskiego z dowódcami polskiego wojska z czasu wojny polsko-bolszewickiej w wykonaniu uczniów klasy 7,

– scenki z okresu strajków 1980 r. i powstania Solidarności w wykonaniu klasy 8B oraz

– prezentację i scenkę z okresu rewolucji 1905-1907 odegraną przez uczniów klasy 1B.

W trakcie prezentacji o godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy Hymn Narodowy, po którym wystąpił szkolny chór z koncertem pieśni patriotycznych.