Plan nauczania w 3-letnim Liceum

Założenia oferty szkolnej dla absolwentów klas gimnazjalnych:

1. Szkoła oferuje dowolny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

2. Jednym z tych przedmiotów jest w każdej klasie język angielski. Uczniowie ponadto mogą wybrać jako drugi język obcy nowożytny: niemiecki (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym) albo francuski lub hiszpański (kontynuacja nauki).

3. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Każda z grup ma tę sama liczbę godzin. W planie lekcji język angielski nauczany jest w tym samym czasie. Podobnie w przypadku drugiego języka obcego nowożytnego.

4. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się po klasie I i są one realizowane w grupach międzyoddziałowych.

5. Każdy uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języków obcych). Jeśli uczeń nie realizuje w zakresie rozszerzonym historii – musi realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, a jeśli uczeń nie realizuje w zakresie rozszerzonym geografii, chemii, fizyki lub biologii – musi realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

6. W I klasie j. polski i matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym, od II klasy można realizować je na poziomie podstawowym.

 

KLASA OGÓLNA:

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
I klasa II klasa III klasa
1 Język polski 5 5 5
2 Język angielski 5 5 5
3 Język II obcy nowożytny 5 5 5
4 Wiedza o kulturze 1
5 Historia 2
6 Wiedza o społeczeństwie 1
7 Podstawy przedsiębiorczości 2
8 Geografia 1
9 Biologia 1
10 Chemia 1
11 Fizyka 1
12 Matematyka 5 4 4
13 Informatyka 1
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Godzina wychowawcza 1 1 1
16 Rozszerzenie – j. polski + 4 + 4/+5
17 Rozszerzenie – geografia, 4 6
18 Rozszerzenie – historia, 4 6
19 Rozszerzenie – wos, 4 4/5
20 Rozszerzenie – matematyka +3/+ 4 + 4
21 Rozszerzenie – biologia 5 5
22 Rozszerzenie – chemia 5 5
23 Rozszerzenie – fizyka 4 5
24 Rozszerzenie – informatyka 3 3
25 Przedm. uzupełn.- historia i społeczeństwo lub przyroda 4
26 Religia / etyka 1 1 1
27 Wychowanie fizyczne 3 3 3

 

Zobacz zasady i terminy rekrutacji do liceum