Plan nauczania w 4-letnim liceum

Założenia oferty szkolnej od roku szkolnego 2019/2020 (dla absolwentów szkół podstawowych):

1) Każdy uczeń liceum indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języków obcych) spośród dwóch bloków przedmiotowych:

a) matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia;

b) jęz. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, geografia.

2) Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się w klasie II, i są one realizowane w grupach międzyoddziałowych (z wyjątkiem matematyki, której rozszerzenie jest realizowane już od I klasy).

3) Język angielski w każdej klasie jest realizowany na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin. Uczniowie mogą wybrać jako drugi język obcy nowożytny: niemiecki (poziom podstawowy lub zaawansowany), albo francuski lub hiszpański (kontynuacja nauki).

4) Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania.

5) W I klasie liczne koła przedmiotowe, służące rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz przygotowaniu do przedmiotów na poziomie rozszerzonym od II klasy.

6) Indywidualne zajęcia tutorskie, które przygotowują do olimpiad przedmiotowych.

 

KLASA OGÓLNA

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

1 Język polski 5 4 4 5
2 Język angielski 5 4 5 5
3 Język II obcy nowożytny 4 4 4 5
4 Plastyka 1
5 Historia 2 2 2 2
6 Wiedza o społeczeństwie 2
7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1
8 Geografia 1 2 1
9 Biologia 1 2 1
10 Chemia 1 1 2
11 Fizyka 2 1 1
12 Matematyka 4 4 3 4
13 Informatyka 2 1
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
16 Rozszerzenie – j. polski + 2 + 3 + 4
17 Rozszerzenie – geografia 3 3 3
18 Rozszerzenie –  historia 3 + objazd 4 4
19 Rozszerzenie –  wos 2 3 3
20 Rozszerzenie –  matematyka +1 +2 +3 +2
21 Rozszerzenie – biologia 4 3 3
22 Rozszerzenie – chemia 3 4 5
23 Rozszerzenie – fizyka 3 4 5
24 Rozszerzenie – informatyka 2 2 4
25 Rozszerzenie – historia sztuki 2 2 3
26 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
27 Religia / etyka 2 1 2 1
26 Doradztwo zawodowe projekt
Łącznie godzin (bez rozszerzeń): 34p/35p 28p + r 25p + r 23p + r

 

Zobacz zasady rekrutacji