Olimpijskie sukcesy licealistów

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy o wielkim sukcesie uczniów Liceum z Hawajskiej w jednej z najważniejszych i najstarszych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Filip Dankiewicz z klasy IIe został laureatem, a Janek Krawczyk z klasy IIg finalistą 62. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Sukces jest tym większy, że są to uczniowie klas drugich, a już w tej chwili mają zdaną z wynikiem 100% maturę z WOS-u oraz zagwarantowane indeksy najlepszych uczelni wyższych w Polsce.

Wielkie gratulacje dla Filipa i Janka oraz podziękowania dla ich opiekuna prof. Jacka Gorzkowskiego.