Oferta dla kandydatów – rekrutacja 2021

Prezentujemy informacje dla kandydatów do klasy pierwszej liceum oraz do klasy VII szkoły podstawowej, działającej przy naszym liceum. Ze względu na trwający stan epidemii bardzo żałujemy, że nie mamy możliwości osobistego spotkania się z wszystkimi zainteresowanymi osobami podczas dnia otwartego. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili czasu i zapoznanie się z naszą propozycją oraz przyjęcie zaproszenia do rozpoczęcia przygody z nauką w szkole na Hawajskiej.

Oferta dla kandydatów do klasy pierwszej liceum (plik pdf)

Oferta dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej (plik pdf)

=> zobacz: REKRUTACJA 2021 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzień otwarty online dla kandydatów do liceum – czwartek 8 kwietnia o godzinie 17:00

Dzień otwarty online dla kandydatów do klasy VII – piątek 9 kwietnia o godzinie 17:00

 

To nas wyróżnia:

  • wysoka jakość edukacji – potwierdzona dobrymi wynikami na egzaminach (tytuł Złota Szkoła niezmiennie od 2013 roku);
  • stabilna i doświadczona kadra pedagogiczna – wielu nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych i ósmoklasistów;
  • klasy do 16 uczniów, grupy językowe jeszcze mniejsze – komfort nauki i bardzo dobry kontakt ucznia z nauczycielem;
  • przyjazne relacje rówieśnicze – bezpieczeństwo i dobra atmosfera w szkole.

Zobacz jak uczniowie oceniają swoją szkołę:

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy utworzyć trzy klasy pierwsze w liceum oraz dwie lub trzy klasy VII w szkole podstawowej. Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Cześć pisemna zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej, natomiast część ustna w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej.

Harmonogram procesu rekrutacji zewnętrznej:

Do 14 kwietnia 2021 – składanie dokumentów przez kandydatów (osobiście, pocztą lub przez email: sekretariat@slo4.edu.pl)

Egzaminy ustne w dniach 23, 24, 26 i 27 kwietnia 2021 r. Będą to egzaminy w formie online za pomocą aplikacji Teams. Informację o szczegółach technicznych otrzymają Państwo po zakończeniu procesu rejestrowania zgłoszeń od kandydatów.

Część pisemną egzaminów przeprowadzimy w dniach 10-15 maja 2021 r., oddzielnie dla kandydatów do liceum i dla kandydatów do VII klasy.

Jeśli sytuacja epidemiczna w maju nie pozwoli na stacjonarną formę egzaminu pisemnego, wówczas proces rekrutacji rozstrzygniemy w wariancie rezerwowym, to znaczy do wyników z egzaminów ustnych online z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodamy punktację za oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, za świadectwo z wyróżnieniem, a także za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych (jako kryteria dodatkowe).

Do 24 maja 2021 – ogłoszenie na stronie szkolnej list kandydatów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej i do klasy 1 liceum.

Do 10 czerwca 2021 – podpisywanie umów o kształcenie.

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną zastrzegamy, iż zarówno podany w ofercie harmonogram, jak i kryteria rekrutacji – mogą jeszcze ulec zmianie. Jeżeli ze względów epidemicznych nie będzie można przeprowadzić części pisemnej egzaminów wstępnych – wówczas w procesie rekrutacji do obu szkół zostanie zastosowany wariant rezerwowy, którego opis można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

Zobacz wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów, wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz zakres programowy wymagany na egzaminach wstępnych z języka polskiego i matematyki:

Kandydaci do Liceum

Kandydaci do klasy VII szkoły podstawowej

(aktualizacja: 19.04.2021)