Nowy harmonogram egzaminów wstępnych

Informujemy o nowych terminach i zasadach przeprowadzenia egzaminów wstępnych do liceum i do szkoły podstawowej, prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne.

1) Rekrutacja do klas 7 szkoły podstawowej:

W dniach 25-29 maja w godzinach popołudniowych odbędzie się egzamin ustny z j.polskiego i matematyki (w formie indywidualnej rozmowy on-line z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki internetowej). Każdy z kandydatów do klas 7 otrzyma wcześniej mailem instrukcję, jak należy się zalogować do aplikacji internetowej, za pomocą której zostanie zdalnie przeprowadzony egzamin. Natomiast część pisemna egzaminu odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna i decyzje rządu dotyczące otwierania szkół.

2) Rekrutacja do klas 1 liceum:

Egzaminy zostaną przeprowadzone w godzinach popołudniowych w dniach: 1, 3, 4, 5 czerwca on-line. Od 27 maja wszelkie informacje będziemy przekazywać kandydatom za pomocą poczty elektronicznej.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na instrukcje w sprawie egzaminów. Wszyscy działamy w sytuacji wyjątkowej i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest dla nas priorytetem.

Ewentualne pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl