Łączy nas pamięć

Solidarność, dialog, pamięć o przeszłości to przewodni motyw akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile organizowanej przez Muzeum Polin. Uczniowie klas drugich Liceum uczestniczyli online w obchodach 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Obejrzane filmy „Muranów – Dzielnica Północna”, „W sukience i mundurze” czy „ Błąkał się po pociągu” – wspomnienia Ocalonego, wręcz zobowiązują do głębszego poznawania historii, poszerzania świadomości i refleksji nad dramatyzmem drugiej wojny światowej.