Informacje dla kandydatów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku (najstarsze liceum na Ursynowie). Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • w liceum uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • klasy liczą do 16 uczniów, panuje przyjazna atmosfera;
 • zapewniamy naukę języków obcych w różnych grupach zaawansowania w wymiarze czterech lub pięciu godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest j. angielski i do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański;
 • każdy może rozwijać swoje zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, z którym pracuje indywidualnie. Przygotowujemy uczniów do dowolnej olimpiady lub konkursu przedmiotowego;
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.

Plan nauczania w 4-letnim liceum

Ponadto proponujemy:

 • zajęcia szkolne wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • liczne koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, filozoficzne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, historii sztuki, fotograficzne, plastyczne, miłośników filmu, muzyczne;
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja, Szkocja, Węgry), organizujemy objazdy historyczne (Litwa-Łotwa-Estonia, Włochy, Węgry-Rumunia);
 • w szkole odbywają się lekcje religii, a tym, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • uczniowie działają w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w zawodach sportowych oraz w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (np. Bieg Niepodległości, koncerty charytatywne, wieczory filmowe i gier planszowych, wycieczki rowerowe, Dzień Absolwenta);
 • nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają medale także poza szkołą: mamy mistrzynie świata w tańcach latynoamerykańskich, medalistów w judo, piłce ręcznej, szermierce i jeździectwie.

 

1) Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne są określone odpowiednio: w § 19 statutu szkoły podstawowej lub w § 19 statutu liceum.

Ze względu na trwający stan epidemii oraz brak możliwości przeprowadzenia w budynku szkoły części pisemnej egzaminu dla kandydatów, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego (organem prowadzącym liceum i szkołę podstawową) postanowił zrezygnować z części pisemnej egzaminów wstępnych. W to miejsce ustalone zostały kryteria przyjęcia kandydatów do szkoły.

W tegorocznym procesie rekrutacji do klas VII szkoły podstawowej i do klas 1 liceum będą brane pod uwagę jako kryterium główne wyniki egzaminów ustnych z j.polskiego i matematyki (przeprowadzone w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej) oraz kryteria dodatkowe: oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, świadectwo z wyróżnieniem, a także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych.

Kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne mogą uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z języka polskiego;
 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z matematyki;
 • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza odpowiednio:

 • świadectwo z klasy VII w przypadku kandydatów do klasy 1 liceum lub
 • świadectwo z klasy V w przypadku kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej.

Egzaminy online do klas VII szkoły podstawowej:

W dniach 27-28 maja od godziny 16:00 odbędą się egzaminy ustne z j.polskiego i matematyki w formie indywidualnej rozmowy on-line z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki internetowej.

Egzaminy online do klas 1 liceum:

W dniach 1, 3, 4 i 5 czerwca od godziny 16:00 odbędą się egzaminy ustne z j.polskiego i matematyki w formie indywidualnej rozmowy on-line z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki internetowej. Od 27 maja będziemy przekazywać kandydatom za pomocą poczty elektronicznej instrukcję, jak należy się zalogować do aplikacji internetowej, która posłuży do zdalnego przeprowadzenia egzaminów.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i prosimy o cierpliwe oczekiwanie na instrukcje w sprawie egzaminów. Wszyscy działamy w sytuacji wyjątkowej i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest dla nas priorytetem.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki procesu rekrutacji na rok szkolny 2020-2021 zostaną opublikowane na stronie szkolnej do 20 czerwca 2020 r.

 

2. Zakres programowy egzaminu.

Zakres programowy z matematyki dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej

Zakres programowy z języka polskiego dla kandydatów do klasy VII

Zakres materiału z j.polskiego dla 4-letniego Liceum

Zakres materiału z matematyki dla 4 -letniego Liceum

3. Wymagane dokumenty.

Dokumenty należy dostarczyć do szkoły do 25 marca 2020 r. (skan lub zdjęcie dokumentów):

 • kopia ostatniego świadectwa
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • ewentualnie zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (kopia)
 • ankieta zgłoszeniowa kandydata (do pobrania poniżej ze strony internetowej lub z sekretariatu):

Dokumenty do pobrania:

ankieta kandydata do 4-letniego Liceum 

ankieta kandydata do kl. VII szkoły podstawowej

4. Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna (pobierana przy składaniu dokumentów kandydata): 200 zł.
 • opłata rezerwacyjna (pobierana przy podpisywaniu umowy o kształcenie): 1500 zł

Numery kont bankowych

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie podczas dyżuru sekretariatu szkoły w godzinach 10:00-14:00.

(data aktualizacji: 26.05.2020)