Informacje dla kandydatów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku (najstarsze liceum na Ursynowie). Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • w liceum uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • klasy liczą do 16 uczniów, panuje przyjazna atmosfera;
 • zapewniamy naukę języków obcych w różnych grupach zaawansowania w wymiarze czterech lub pięciu godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest j. angielski i do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański;
 • każdy może rozwijać swoje zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, z którym pracuje indywidualnie. Przygotowujemy uczniów do dowolnej olimpiady lub konkursu przedmiotowego;
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.

Plan nauczania w 4-letnim liceum

Ponadto proponujemy:

 • zajęcia szkolne wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • liczne koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, filozoficzne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, historii sztuki, fotograficzne, plastyczne, miłośników filmu, muzyczne;
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja, Szkocja, Węgry), organizujemy objazdy historyczne (Litwa-Łotwa-Estonia, Włochy, Węgry-Rumunia);
 • w szkole odbywają się lekcje religii, a tym, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • uczniowie działają w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w zawodach sportowych oraz w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (np. Bieg Niepodległości, koncerty charytatywne, wieczory filmowe i gier planszowych, wycieczki rowerowe, Dzień Absolwenta);
 • nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają medale także poza szkołą: mamy mistrzynie świata w tańcach latynoamerykańskich, medalistów w judo, piłce ręcznej, szermierce i jeździectwie.

 

1. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne są określone odpowiednio: w § 19 statutu szkoły podstawowej lub w § 19 statutu liceum.

Przewidywany harmonogram procesu rekrutacji kandydatów do naszych szkół jest następujący:

 • 15 lutego 2021 (pon.) g. 18:00 – spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas VII szkoły podstawowej
 • 15 marca 2021 (pon.) g. 18:00 – spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas 1 liceum

Rekrutacja wewnętrzna:

 • do 31 marca 2021 – podpisanie umów o kształcenie w liceum z rodzicami uczniów obecnych klas VIII Szkoły Podstawowej przy Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

Rekrutacja zewnętrzna dla kandydatów do klas VII SP i do klas 1 liceum:

 • 9 kwietnia 2021 (pt.) g. 16:00 – test z j.polskiego;
 • 10 kwietnia 2021 (sob.) g. 10:00 – test z matematyki;
 • 12 kwietnia 2021 (pon.) g. 16:00 – test poziomujący j.niemiecki/j.francuski/j.hiszpański (test z j.angielskiego odbędzie się we wrześniu 2021).
 • od 20 kwietnia 2021 od g. 16:00 – rozmowy kwalifikacyjne
 • do 30 kwietnia 2021 – ogłoszenie list przyjętych do klas VII SP i do klas 1 liceum
 • do 15 maja 2021 – podpisywanie umów o kształcenie

Ze względu na trwający stan epidemii podany harmonogram i kryteria rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

2. Zakres programowy egzaminu.

Zakres programowy z matematyki dla kandydatów do klasy VII

Zakres programowy z języka polskiego dla kandydatów do klasy VII

Zakres materiału z j.polskiego dla kandydatów do liceum

Zakres materiału z matematyki dla kandydatów do liceum

3. Wymagane dokumenty.

Dokumenty kandydatów należy dostarczyć do szkoły do 26 marca 2021 r.:

 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • ewentualnie zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (kopia)
 • ankieta zgłoszeniowa kandydata (do pobrania poniżej):

Dokumenty do pobrania:

ankieta kandydata do liceum 

ankieta kandydata do szkoły podstawowej

4. Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna (pobierana przy składaniu dokumentów kandydata): 200 zł.
 • opłata rezerwacyjna (pobierana przy podpisywaniu umowy o kształcenie): 1500 zł

Numery kont bankowych

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 3.09.2020)