Inauguracja na SGH

Przedstawiciele Klas Akademickich SGH z naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego, której przewodniczył prorektor Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Krzysztof Kozłowski. Patronat SGH umożliwia licealistom udział w webinariach i wykładach stacjonarnych prowadzonych przez pracowników uczelni, pozwala na zaangażowanie uczniów, już w czasie nauki w liceum, w działalność kół i organizacji studenckich. W ramach projektu Klas Akademickich uczniowie mogą też korzystać z zasobów naukowych biblioteki SGH.

Wiosną zapraszamy na Dzień SGH w naszej szkole.