Sekretariat w czasie wakacji

Od 1 lipca do 23 sierpnia 2021 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny w godzinach 9:00 – 14:00. Absolwentów Liceum zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od 5 lipca od godziny 10:00. Absolwenci Szkoły podstawowej będą mogli odbierać zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty od 9 lipca od godziny 10:00.

Wakacje offline rozpoczęte

To był trudny rok dla nas wszystkich. Ledwie rozpoczął się we wrześniu, a już w październiku wylądowaliśmy przed monitorami komputerów. Nasi nauczyciele czynili cuda i dawali z siebie wszystko, aby lekcje zdalne był jak najlepsze. Jednak wiemy, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielem w szkole. Dlatego wielką (czytaj więcej …)

Finalista konkursu Bitwa Warszawska 1920

Z radością informujemy, że Piotr Asyngier z klasy VIIIa został finalistą konkursu tematycznego „Bitwa Warszawska 1920 roku. Przełomowy moment historii Polski i Europy”, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Serdecznie gratulujemy Piotrowi tego sukcesu. Składamy podziękowania dla prof. Kamila Kropidłowskiego za wspieranie Piotra w konkursie. (czytaj więcej …)

Wyniki rekrutacji do liceum

Ogłaszamy wyniki procesu rekrutacji do klas pierwszych liceum, które utworzymy w roku szkolnym 2021/2022. Do punktacji z egzaminów ustnych z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodane zostały punkty za oceny na świadectwie i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (jako kryteria dodatkowe). Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co (czytaj więcej …)

Wyniki rekrutacji do klasy VII

Ogłaszamy wyniki procesu rekrutacji zewnętrznej do dwóch klas VII szkoły podstawowej, które utworzymy w roku szkolnym 2021/2022. Do punktacji z egzaminów ustnych z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodane zostały punkty za oceny na świadectwie i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (jako kryteria dodatkowe). Kandydaci, którzy w procesie (czytaj więcej …)