Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Po zakończeniu procesu rekrutacji publikujemy ostateczne łączne wyniki egzaminów pisemnych i ustnych do klas pierwszych liceum i do klas VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020, wraz z podaniem warunków przyjęcia kandydatów do szkoły.

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów przyjętych zarówno do klas licealnych, jak i do klas siódmych szkoły podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” zobowiązani są do dnia 15 maja 2019 r.:

  • podpisać umowę o kształcenie (umowa jest do odebrania w Sekretariacie Szkoły od 29 kwietnia);
  • wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1100 zł – odpowiednio na konto bankowe liceum lub szkoły podstawowej (numery kont są podane w załączonych poniżej ogłoszeniach z wynikami naboru).

Niedotrzymanie ww. terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

 

Wyniki rekrutacji do 3-letniego liceum

Wyniki rekrutacji do 4-letniego liceum

Lista przyjętych do klas ogólnych i do klasy dwujęzycznej w 4-letnim liceum

Wyniki rekrutacji do klasy VII szkoły podstawowej

 

W miarę wolnych miejsc, rodzice kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, będą od 16 maja do 29 sierpnia br. powiadamiani przez Sekretariat Szkoły o możliwości podpisania umowy o kształcenie.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne zostaną utworzone trzy klasy pierwsze w Liceum 3-letnim (dla absolwentów klas gimnazjalnych) oraz cztery klasy pierwsze (w tym jedna klasa dwujęzyczna) w Liceum 4-letnim (dla absolwentów szkół podstawowych). Ponadto zostaną utworzone dwie klasy VII w Szkole Podstawowej przy naszym Liceum.