Wyniki egzaminów wstępnych do VII klasy

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji zamieszczamy listę z wynikami egzaminów wstępnych (pisemnych i ustnych) kandydatów do VII klasy Szkoły Podstawowej. Informujemy, że warunkiem przyjęcia do VII klasy jest: ocena co najmniej dobra zachowania na świadectwie z ostatniej klasy oraz uzyskanie co najmniej 98 punktów z egzaminów wstępnych.

Do dnia 15 maja 2018 r. rodzice uczniów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej zobowiązani są:

  • podpisać umowę o kształcenie (umowa do odebrania w sekretariacie szkoły od 4 maja),
  • wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1100 zł na konto:

Szkoła Podstawowa przy Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”
82 1240 1125 1111 0010 7354 5519

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

=> Lista z wynikami egzaminów wstępnych do Szkoły Podstawowej