Wyniki egzaminów wstępnych do liceum

Zamieszczamy listę z wynikami pisemnych i ustnych egzaminów wstępnych kandydatów do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

Informujemy, że warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest:

  • co najmniej ocena dobra zachowania na świadectwie z ostatniej klasy;
  • uzyskanie co najmniej 87 punktów z egzaminów wstępnych.

Do dnia 15 maja 2018 r. rodzice uczniów przyjętych do Liceum (na postawie egzaminów wstępnych lub zgodnie ze Statutem Szkoły Rozdział VI § 18 ust. 4) zobowiązani są:

  • podpisać umowę o kształcenie (umowa jest do pobrania w sekretariacie szkoły od 4 maja)
  • wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1100 zł na konto:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”
27 1240 1125 1111 0000 0345 1821

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

 

=> Lista z wynikami egzaminów wstępnych do Liceum