Wyniki egzaminów pisemnych do klasy VII

Publikujemy wyniki części pisemnej egzaminu wstępnego do klasy VII szkoły podstawowej oraz harmonogram egzaminów ustnych i przydział kandydatów do komisji.

Z egzaminu ustnego z języka polskiego lub matematyki zostali zwolnieni kandydaci, którzy z danego przedmiotu z części pisemnej otrzymali więcej niż 35 punktów.

Do egzaminu ustnego zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z obu przedmiotów z części pisemnej w sumie więcej niż 50 punktów.

Zobacz wyniki egzaminu z części pisemnej dla kandydatów do klasy VII

Miejsce egzaminów ustnych – budynek naszej szkoły ul. Hawajska 14a.

Numery sal szkolnych dla komisji na egzaminie ustnym:

komisja I komisja II komisja III komisja IV
j.polski sala 9 sala 6 sala 5
matematyka sala 1 aula sala 4 sala 2

Ostateczne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klasy VII szkoły podstawowej przy naszym liceum, zostaną opublikowane do 30 kwietnia 2019 r.