Wyniki egzaminów pisemnych do 4 letniego liceum

Po zakończeniu sprawdzania prac publikujemy wyniki części pisemnej egzaminu wstępnego do 4-letniego liceum oraz harmonogram egzaminów ustnych i przydział kandydatów do komisji.

Z egzaminu ustnego z języka polskiego lub matematyki zostali zwolnieni kandydaci, którzy z danego przedmiotu z części pisemnej otrzymali więcej niż 35 punktów.

Do egzaminu ustnego zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z obu przedmiotów z części pisemnej w sumie więcej niż 50 punktów.

Zobacz wyniki egzaminu z części pisemnej dla kandydatów do 4-letniego liceum

Miejsce egzaminów ustnych – budynek naszej szkoły ul. Hawajska 14a.

Numery sal szkolnych dla komisji na egzaminie ustnym:

komisja I komisja II komisja III komisja IV
j. polski sala 9 sala 6 sala 5 sala 8
matematyka sala 1 aula sala 4 sala 2

 

Wyniki egzaminów pisemnych oraz harmonogram egzaminów ustnych dla kandydatów do 3-letniego liceum podamy na stronie internetowej w piątek 12 kwietnia o godz. 12.00, natomiast dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej – we wtorek 9 kwietnia o godz. 12.00.

Ostateczne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne zostaną opublikowane do 30 kwietnia 2019 r.