Wyniki egzaminów pisemnych do 3-letniego liceum

Po zakończeniu sprawdzania prac publikujemy wyniki części pisemnej egzaminu wstępnego do trzyletniego liceum oraz harmonogram egzaminów ustnych i przydział kandydatów do komisji.

Z egzaminu ustnego z języka polskiego lub matematyki zostali zwolnieni kandydaci, którzy z danego przedmiotu z części pisemnej otrzymali 40 punktów lub więcej.

Do egzaminu ustnego zostali zakwalifikowani kandydaci, którzy z obu przedmiotów z części pisemnej w sumie uzyskali 60 punktów lub więcej.

Egzaminy ustne odbędą się w poniedziałek 15 kwietnia i we wtorek 16 kwietnia od godziny 15:30 – według opublikowanego harmonogramu:

Zobacz wyniki egzaminu z części pisemnej dla kandydatów do 3-letniego liceum

Miejsce egzaminów ustnych – budynek naszej szkoły ul. Hawajska 14a.

Numery sal szkolnych dla komisji na egzaminie ustnym:

komisja I komisja II komisja III komisja IV
j. polski sala 9 sala 6 sala 5 sala 8
matematyka sala 1 aula sala 4

 

Ostateczne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej w trzyletnim liceum, zostaną opublikowane do 30 kwietnia 2019 r.