Skład samorządu szkolnego

Samorząd szkolny
2017-11-07 12:52:11

Zarząd Samorządu Szkolnego w kadencji 2017/2018 tworzą:

Simon Fongang z kl. 3aG – przewodniczący

Maja Strojewska z kl. 1bL – wiceprzewodnicząca

Michał Cholerzyński z kl. 1aL – sekretarz