Uroczystości i spotkania

Z życia szkoły
2013-02-08 10:17:07

Uroczystości patriotyczne – Program wychowania patriotycznego realizujemy wielopłaszczyznowo, kształtując świadomość młodego pokolenia Polaków na drodze licznych przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Uroczystości nadania imienia szkole – w dniach 26 – 27 września 2007 r. miały miejsce uroczystości nadania imienia Liceum, które od tej pory stało się Liceum „Parasola”.

Sesje naukowe – w naszej szkole organizowane są sesje naukowe, na których młodzież może się zapoznać z mało znanymi problemami współczesnej nauki.

Spotkania z absolwentami – jedną z tradycji naszej szkoły są coroczne spotkania z absolwentami. Jest okazja powspominać szkolne czasy.