SWS na Hawajskiej

Z życia szkoły
2010-02-08 15:11:53

Stowarzyszenie Wolnego Słowa to organizacja skupiająca byłych działaczy opozycji i podziemia niepodległościowego z lat 1976-1989. Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosław Chojecki twórca legendarnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej, pierwszego wydawnictwa w PRL poza zasięgiem cenzury komunistycznego państwa.

We wrześniu 2006 roku, działając w imieniu SWS-u na zlecenie Rady Warszawy Robert Krzysztoń, Krzysztof Markuszewski i Adam Hohendorff zorganizowali w warszawskich szkołach średnich cykl lekcji poświęconych wydarzeniom Czerwca 1976 roku w Ursusie i Radomiu. Pierwszą szkołą w Warszawie, w której odbyły się takie lekcje, było właśnie Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 przy Hawajskiej.

W maju i czerwcu 2007 roku w naszym liceum znowu witaliśmy prelegentów z SWS-u, którzy tym razem mówili o roli mediów niezależnych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w latach 70-ych i 80-ych. Gośćmi naszej szkoły byli m.in. Krzysztof Markuszewski (członek Zarządu SWS, w latach 80-ych redaktor podziemnego „Robotnika”), Jacek Szymanderski (więzień sumienia lat 80-ych, poseł solidarnościowy na Sejm RP w latach 1989-1991), Wojciech Przygoński (kolporter „Tygodnika Wojennego”- jednego z najważniejszych pism podziemnych w stanie wojennym), Robert Krzysztoń (działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, obecnie organizator akcji informujących o łamaniu praw człowieka w Wietnamie.

Lekcje prowadzone w kameralnych kilkunastoosobowych klasach pozwoliły na bezpośredni i żywy kontakt z młodzieżą, która zadawała niełatwe pytania dotyczące nie tylko czasów komunizmu, ale i współczesności, w której powinniśmy nauczyć się korzystać z dobrodziejstw wywalczonej wolności i ponosić za nią pełną odpowiedzialność.

Adam Hohendorff