Partnerstwo z Ukrainą

Z życia szkoły
2012-09-05 12:25:47

Od kilkunastu lat nasza szkoła realizuje autorski program partnerstwa ze Szkołą nr 36 z Żytomierza na Ukrainie. Program ten z jednej strony jest realizacją ważnej części wychowania patriotycznego naszej młodzieży, a z drugiej stanowi rozwinięcie nauczania historii.

Poczucie więzi z kresami dawnej Rzeczypospolitej traktujemy jako niezbywalny fragment polskiej świadomości. W ramach tej więzi, w naszych działaniach szukamy na południowych Kresach kontaktu nie tylko z polskością i żyjącymi tam wciąż Polakami, ale także kulturą i tradycją ukraińską. Żytomierz jest świetnym miejscem do takiej aktywności.

Żytomierszczyzna jest największym skupiskiem Polaków na Ukrainie. Położona daleko od dzisiejszych polskich granic jest pozbawiona antypolskich resentymentów i jest atrakcyjna dla młodzieży jako rzadziej odwiedzana przez polskie wycieczki.

Nasz partner – Szkoła nr 36 to szkoła ukraińska prowadząca tak zwane klasy polskie i łącząca w oryginalny sposób ukraiński patriotyzm z dbaniem o zachowanie polskiej tożsamości narodowej chodzącej do szkoły młodzieży polskiej.

Nasz program łączy w sobie trzy typy aktywności:

  • wymianę młodzieży,
  • objazd historyczny,
  • organizowane przez uczniów historyczne sesje naukowe.

 

W ciągu roku szkolnego grupy naszej młodzieży spotykają się raz w Polsce i raz na Ukrainie. Trwający tydzień pobyt w pierwszej części obejmuje odpowiednio Warszawę i Żytomierz gdzie młodzież mieszka w domach swoich kolegów i koleżanek, a w drugiej części objazd historyczny po jednym z regionów Polski i Ukrainy.

Przy czym należy zaznaczyć, że na Ukrainie docieramy z naszymi uczniami daleko na południowy-wschód do miejsc tak odległych jak znane z sienkiewiczowskiej trylogii Łubnie, Czechryń, Żółte Wody, czy Zaporoska Sicz …

W programie uczestniczą uczniowie zarówno Liceum, jak i Gimnazjum. Znalazł on uznanie zewnętrzne i od lat jest współfinansowany przez Biuro Polonijne Senatu RP.