Statut i regulaminy Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa
2017-09-13 12:29:06

Dokumenty szkolne obowiązujące w Szkole Podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” w Warszawie:

Statut Szkoły Podstawowej

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin bezpieczeństwa i higieny

Regulamin stypendialny