Podstawowe informacje o Liceum

Liceum
2013-02-04 09:26:12

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” w Warszawie jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej. Cykl kształcenia w Szkole trwa trzy lata. >Czytaj więcej

 

W  NASZYM  LICEUM:

 • panuje przyjazna atmosfera, a klasy liczą do 16 osób
 • sam zadecydujesz o profilu nauczania wybierając  dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej
 • istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych (w miarę potrzeby)
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe
 • przygotujemy Cię do dowolnej olimpiady
 • zapewniamy naukę języków obcych w wymiarze pięciu godzin tygodniowo każdy w różnych grupach zaawansowania (obowiązkowy jest język angielski i do wyboru francuski lub niemiecki)
 • proponujemy zajęcia dodatkowe z historii sztuki, filozofii, wiedzy o filmie, publicystyki dziennikarskiej, przysposobienia wojskowego
 • odbywają się lekcje religii, a dla tych, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki
 • każdy uczeń może rozwijać swe zainteresowania pod opieką tutora- mistrza, przewodnika naukowego, którego sam wybiera i z którym pracuje indywidualnie
 • zajęcia są wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja, Wielka Brytania), wyjeżdżamy na wycieczki
 • organizujemy wyjazd do Katynia/na Inflanty dla uczniów klas pierwszych
 • w czasie ferii zimowych wyjeżdżamy na obóz narciarski do Włoch
 • uczniowie mogą działać w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (Bieg Niepodległości, Dzień Poligloty, Dzień Absolwenta, Dzień Dziecka, koncerty charytatywne na rzecz domu dziecka i hospicjum, wieczory  filmowe, wycieczki rowerowe)
 • współpracujemy z Politechniką Warszawską, z Fundacją Boscha
 • współpracujemy ze Środowiskiem Żołnierzy AK Batalionu “Parasol”
 • szczególną wagę przywiązujemy do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej.

 

nasi nauczycieleKADRA PEDAGOGICZNA to nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora maturalnego, od lat związani ze szkołą. Troszczą się nie tylko o poziom intelektualny  uczniów, ale także o ich rozwój duchowy i emocjonalny. Są wymagający, ale także serdeczni i życzliwi.

 

 

 

 

DO NASZEJ SZKOŁY ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  TYCH, KTÓRZY:

 • myślą poważnie o nauce i przyszłości
 • są  ciekawi poznania i chcą się uczyć
 • zechcą współtworzyć kulturalną i życzliwą atmosferę szkoły
 • mają wysokie wymagania moralne wobec siebie i innych.

 

Zobacz osiągnięcia uczniów naszego Liceum