Sesja geograficzna w terenie

W sobotę 14 kwietnia odbyła się sesja geograficzna, realizowana w plenerach wokół szkoły. Zajęcia terenowe przygotowali uczniowie klas trzecich gimnazjum dla młodszych koleżanek i kolegów z klas VII szkoły podstawowej.

Tego dnia wiosenna pogoda szczególnie dopisała i zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, poświęcone następującym tematom:

  • Praca z mapą i kompasem.
  • Deniwelacja – pomiar różnicy wysokości względnej.
  • Działalność erozyjna wód opadowych.
  • Profil glebowy.

Opiekunami w czasie prac projektowych i zajęć byli nauczyciele geografii: prof. Dorota Maćkowiak oraz prof. Paweł Makowiec.