Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

Kampania wyborcza kandydatów do Zarządu samorządu w kadencji 2021/2022 potrwa od 13 do 30 września, a wybory nowego Zarządu odbędą się 1 października 2021 r.

Cele działań samorządu uczniowskiego to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2020/2021 tworzą:

  •  – przewodniczący,
  • Maciej Peret z kl. 2e (obecnie 3e) – wiceprzewodniczący,
  • Kacper Kozłowski z kl. VIIIa (obecnie 1b) – członek zarządu.

 

Zobacz tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

aktualizacja: 01.09.2021 r.