Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

We wtorek 1 września zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2020/2021. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego w uroczystości mogą wziąć udział tylko uczniowie i nauczyciele naszych szkół. Rodziców uczniów prosimy o wyrozumiałość i nie wchodzenie na teren szkolny.

Część oficjalną rozpoczniemy o godzinie 9:00 w ogrodzie szkolnym, a następnie klasy z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal.

Jeśli pogoda uniemożliwi nam wspólne spotkanie w ogrodzie szkolnym, wówczas uczniowie przejdą do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami klas (przydział sal jest podany poniżej). Natomiast uczniowie z klas siódmych i klas pierwszych będą mieli spotkanie z panią Dyrektor w holu szkoły, gdzie poznają swoich wychowawców.

Lekcje 3, 4 i 5 odbędą się według podanego w Librusie planu zajęć. Podczas trzeciej lekcji uczniowie z klas VII szkoły podstawowej i z klas 1 liceum napiszą test poziomujący z języka angielskiego.

Zasady bezpieczeństwa

Dla wspólnego bezpieczeństwa wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce korzystając z automatycznego dozownika płynu.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podczas przemieszczania się w budynku szkolnym (na korytarzach, w szatni czy wchodząc do sal) muszą mieć nałożone maseczki zakrywające nos i usta oraz starać się zachować bezpieczną odległość od siebie.

Dopiero po zajęciu miejsca w ławce można zdjąć maseczki i założyć je ponownie podczas wychodzenia z sali (jeśli uczeń chce, to może mieć założoną maseczkę przez całą lekcję, także siedząc w ławce).

Zobacz regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020

 

Przydział sal na spotkania z wychowawcami (lekcja 2, po zakończeniu części oficjalnej)

Szkoła podstawowa:

VII a – prof. Agnieszka Górska – sala 5 (na parterze)

VII b – prof. Beata Żuchowska – sala 17 (na 1 piętrze)

VIII a – prof. Renata Fidos-Kowalewska – sala 16

VIII b – prof. Kamil Kropidłowski – sala 6

Liceum:

1a – prof. Adam Hohendorff – aula (na parterze)

1b – prof. Andrzej Szczech – sala 15 (na 1 piętrze)

2a – prof. Anna Stępień – sala 1

2b – prof. Lucyna Hankiewicz – sala 2

2c – prof. Ewa Chondrokostas-Motel – sala 11

2d – prof. Anna Brysiak – sala 14

2e – prof. Danuta Bujakiewicz – sala 12

2f – prof. Przemysław Zieliński – sala P

2g – prof. Łukasz Matysek – sala 13

3a – prof. Jacek Gorzkowski – sala 8

3b – prof. Zofia Czarniecka-Rodzik – sala 9

3c – prof. Jacek Kalata – sala 4

Od lekcji 3 obowiązuje plan zajęć, który zostanie zamieszczony w dzienniku Librus. Plany dla uczniów z klas siódmych i pierwszych, którzy nie posiadają jeszcze dostępu do Librusa, udostępnimy w poniedziałek (31 sierpnia) w załącznikach do tego komunikatu.

Po zakończeniu 5 lekcji o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie z nauczycielami WF – uczniowie klas siódmych z prof. Jackiem Kalatą w sali 4, natomiast uczniowie klas pierwszych liceum z prof. Grażyną Rybką w auli.