Polskie drogi do niepodległości

16 października, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszego liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w edukacyjnej grze terenowej „Polskie drogi do niepodległości”. Przemierzając trasy Puszczy Kampinoskiej poznawali losy bohaterów, których działania i postawy przyczyniły się w wymierny sposób do krzewienia ducha polskości i walki o niepodległość zagrożonej ojczyzny.

W grze terenowej w Puszczy Kampinoskiej uczestniczyli także uczniowie z klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”, z którą nasza szkoła współpracuje od lat przy organizowaniu konkursów historycznych (m.in. Patriotyzm wczoraj-dziś-jutro).

Na kolejnych stanowiskach (w Truskawiu, Zaborowie, Karczmisku, przy Mogile Powstańców 1863 r. i przy cmentarzu w Palmirach) uczniowie podzieleni na zespoły klasowe odkrywali historie wybranych bohaterów na podstawie udostępnianych im fragmentów nagrań i tekstów źródłowych. W trakcie przemarszu pomiędzy stanowiskami kontrolnymi rozwiązywali otrzymane zadania i rebusy. Przy sprzyjającej aurze wszystkie zespoły ukończyły pierwszy etap gry.

Kolejna część obchodów 100-lecia niepodległości będzie realizowana w zespołach uczniowskich w szkołach. Prezentacja poszczególnych bohaterów przez klasy odbędzie się podczas gali finałowej konkursu w dniu 15 listopada w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy Ursynów.