Podstawowe informacje o szkole

Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” w Warszawie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Do naszej szkoły zapraszamy wszystkich tych, którzy: myślą poważnie o nauce i przyszłości, są ciekawi poznania i chcą się uczyć, zechcą współtworzyć kulturalną i życzliwą atmosferę szkoły, jak również mają wysokie wymagania moralne wobec siebie i innych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Zapewniamy naukę języków obcych w wymiarze czterech godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest język angielski i do wyboru język francuski lub niemiecki.
 • Proponujemy liczne koła zainteresowań, m. in. polonistyczne, matematyczne, filozoficzne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, j. angielskiego, fotograficzne, informatyczne.
 • Każdy uczeń może rozwijać swe zainteresowania pod opieką tutora – mistrza, przewodnika naukowego, którego sam wybiera i z którym pracuje indywidualnie.
 • Zajęcia szkolne są wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin.
 • W szkole odbywają się lekcje religii, a dla tych, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki.
 • Realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja), organizujemy objazdy historyczne (Inflanty).
 • W czasie ferii zimowych wyjeżdżamy na obóz narciarski do Włoch.
 • Uczniowie mogą działać w samorządzie szkolnym i radiowęźle, uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (Bieg Niepodległości, Talent Show, Dzień Absolwenta, Dzień Dziecka, koncerty charytatywne na rzecz domu dziecka i hospicjum, wieczory filmowe, wycieczki rowerowe).
 • Przyjazna atmosfera, najwyżej 16 osób w klasie.
 • Najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.
 • Współpracujemy ze Środowiskiem Żołnierzy Armii Krajowej z Batalionu “Parasol”.
 • Szczególną wagę przywiązujemy do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej.