SWS na Hawajskiej

Stowarzyszenie Wolnego Słowa to organizacja skupiająca byłych działaczy opozycji i podziemia niepodległościowego z lat 1976-1989. Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosław Chojecki twórca legendarnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej, pierwszego wydawnictwa w PRL poza zasięgiem cenzury komunistycznego państwa.