Odsłonięcie pamiątkowej tablicy harcerza Szarych Szeregów

Na zaproszenie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” pani dyrektor Anna Kulesza i poczet sztandarowy wystawiony przez uczniów z klas III gimnazjalnych uczestniczyli w odsłonięciu tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi ps. „Wróbel” – żołnierzowi Kedywu Armii Krajowej, harcerzowi Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Uroczystość odbyła się w sobotę 12 maja przy ulicy Różanej 36 na warszawskim Mokotowie. W tym miejscu w czasie II wojny światowej znajdował się dom, w którym mieszkał Jerzy Horczak i gdzie w 1943 roku ten szesnastoletni harcerz Szarych Szeregów stoczył walkę w obronie magazynu broni z próbującą go aresztować niemiecką policją. Kilka dni później aresztowany, został zakatowany w śledztwie przez Gestapo.

Na odsłonięcie pomnika, oprócz reprezentacji naszej szkoły, przybyli także przedstawiciele organizacji kombatanckich, lokalnych władz, grup rekonstrukcyjnych i harcerzy.