Najwyższe wskaźniki

W gazecie „Rzeczpospolita” z dnia 6 grudnia 2013 r. opublikowano artykuł pt.„Tu się uczeń nie zmarnuje”, w którym opisano najlepsze gimnazja w Polsce.

Wśród najlepszych szkół znalazło się nasze Gimnazjum, jako szkoła mająca jeden z najwyższych wskaźników EWD (edukacyjna wartość dodana) w części humanistycznej.

Zestawienie EWD przygotowuje Instytut Badań Literackich w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej, wykorzystując do tego zestaw technik statystycznych, które pozwalają zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

Wskaźnik EWD oznacza, jak szkoła rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę swoich uczniów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni!

 

Cały artykuł można przeczytać tutaj