Nabór uzupełniający do klasy VII

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Kandydaci są proszeni o dostarczenie do sekretariatu Szkoły wypełnionej ankiety kandydata.

Kryteria przyjęcia kandydata do klasy VII Szkoły Podstawowej w procesie naboru uzupełniającego to:

1) wyniki uzyskane na świadectwie po klasie 6 w dotychczasowej szkole;

2) wyniki egzaminu ustnego z języka polskiego i matematyki, który zostanie przeprowadzony przez naszych nauczycieli w dniu 19 czerwca od godziny 10:00.

Opłata za egzamin wynosi 60 zł, płatne w kasie szkoły (kasa czynna w godz. 8.30 – 14.00 – I piętro).

 

=> Tutaj można pobrać ankietę kandydata dla klasy VII