Kwesta na Żołnierzy Wyklętych

Dnia 9 kwietnia 2014 r. w naszej szkole zbieraliśmy pieniądze na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli oraz rodziców udało nam się zebrać 1117,01 zł Tym samym włączyliśmy się do Kwesty trwającej od 1 marca 2014 r. , którą  prowadzi Fundacja „Niezłomni” im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W całej Polsce zbiórką pieniędzy zajmuje się ok. 1200 wolontariuszy z 80 miejscowości. Tegoroczna edycja pozwoliła na zakup niezbędnego sprzętu dla Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu, która prowadzi identyfikacyjne badania genetyczne Żołnierzy Wyklętych. W ubiegłym roku zaś środki zebrane podczas Kwesty zostały przeznaczone na identyfikację genetyczną osób ekshumowanych na „Łączce” w kwaterze „Ł” cmentarza powązkowskiego.

Wszystkim  zaangażowanym  w akcję serdecznie dziękujemy.

Samorząd szkolny.