Informacje dla kandydatów

 

Dokumenty uczniów przyjętych na nowy rok szkolny

Wzór rozwiązania umowy o kształcenie

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku (najstarsze liceum na Ursynowie). Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • w liceum uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • od września 2019 r. w 4-letnim liceum planujemy utworzenie klasy dwujęzycznej z nauczaniem matematyki rozszerzonej i historii także w języku angielskim;
 • klasy liczą do 16 uczniów, panuje przyjazna atmosfera;
 • zapewniamy naukę języków obcych w różnych grupach zaawansowania w wymiarze czterech (w kl. VII-VIII szkoły podstawowej) lub czterech/pięciu (w liceum) godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest j. angielski i do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański;
 • każdy może rozwijać swoje zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, z którym pracuje indywidualnie. Przygotowujemy uczniów do dowolnej olimpiady lub konkursu przedmiotowego;
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.

Plan nauczania w 3-letnim liceum (dla absolwentów klas gimnazjalnych)

Plan nauczania w 4-letnim liceum (dla absolwentów szkół podstawowych)

Ponadto proponujemy:

 • zajęcia szkolne wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • liczne koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, filozoficzne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, historii sztuki, fotograficzne, plastyczne, miłośników filmu, muzyczne;
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja, Węgry), organizujemy objazdy historyczne (Inflanty, Włochy);
 • w szkole odbywają się lekcje religii, a tym, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • uczniowie działają w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w zawodach sportowych oraz w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (np. Bieg Niepodległości, koncerty charytatywne, wieczory filmowe i gier planszowych, wycieczki rowerowe, Dzień Absolwenta);
 • nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają medale także poza szkołą: mamy mistrzynie świata w tańcach latynoamerykańskich, medalistów w judo, piłce ręcznej, szermierce i jeździectwie.

Poniżej znajdują się foldery z aktualną ofertą edukacyjną naszego liceum i szkoły podstawowej.

Folder Liceum

Folder Szkoły podstawowej

 

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy utworzyć 3 lub 4 klasy pierwsze w Liceum 3-letnim (dla absolwentów klas gimnazjalnych) oraz 3 lub 4 klasy pierwsze w Liceum 4-letnim (dla absolwentów szkół podstawowych). Ostateczna ilość klas zarówno w Liceum 3-letnim, jak i w 4-letnim będzie zależała od wyników egzaminów wstępnych.

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie dwóch klas VII Szkoły Podstawowej przy naszym Liceum.

Proces rekrutacji odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

1. Spotkania informacyjne:

Zapraszamy rodziców wraz z kandydatami do szkoły na spotkanie informacyjne w jednym z terminów: 25 lutego lub 25 marca o godz. 18:00.

 

2. Egzaminy wstępne:

Egzamin pisemny z języka polskiego w piątek 29 marca 2019 r. dla kandydatów:

do klas VII odbędzie się w godz. 16:00 – 17:00
do klas pierwszych 4-letniego liceum odbędzie się w godz. 16:00 – 17.30
do klas pierwszych 3-letniego liceum odbędzie się w godz. 18:00 – 20:00

Egzamin pisemny z matematyki w sobotę 30 marca 2019 r. dla kandydatów:

do klas VII odbędzie się w godz. 10:00 – 11:00
do klas pierwszych 4-letniego liceum odbędzie się w godz. 10:00 – 11.30
do klas pierwszych 3-letniego liceum odbędzie się w godz. 12:00 – 14:00

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. – test z języków obcych sprawdzający ich znajomość (nie podlega ocenie w czasie rekrutacji).

 • 8-9 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 – egzamin ustny z j. polskiego i matematyki do 4-letniego Liceum;
 • 10-11 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 – egzamin ustny z j. polskiego i matematyki do klas VII Szkoły Podstawowej;
 • 15-16 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 – egzamin ustny z j. polskiego i matematyki do 3-letniego Liceum.

 

Do 30 kwietnia 2019 r. –  ogłoszenie list przyjętych do Szkoły Podstawowej i do Liceum.

Do 15 maja 2019 r. – podpisywanie umów o kształcenie i wnoszenie opłaty rezerwacyjnej

Na egzamin pisemny uczeń przynosi:

 • legitymację szkolną
 • dobrze piszący długopis
 • na matematykę przybory geometryczne (bez kalkulatora)
 • obuwie na zmianę, jeśli będzie mokro.

Mile widziany odpowiedni strój.

3. Zakres programowy egzaminu:

Zakres programowy  z matematyki dla kandydatów do klasy 7 szkoły podstawowej

Zakres programowy z języka polskiego dla kandydatów do klasy 7

Zakres materiału z języka polskiego do 3- letniego Liceum (po gimnazjum)

Zakres materiału z matematyki do 3 – letniego Liceum (po gimnazjum)

Zakres materiału z j.polskiego dla 4-letniego Liceum

Zakres materiału z matematyki dla 4 -letniego Liceum

4. Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane w sekretariacie szkoły od 21 stycznia do 26 marca 2019 r.:

 • kopia ostatniego świadectwa
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • ewentualnie zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • ankieta zgłoszeniowa kandydata (do pobrania poniżej ze strony internetowej lub z sekretariatu):

Dokumenty do pobrania:

ankieta kandydata do 3-letniego Liceum (dla absolwenta gimnazjum)

ankieta kandydata do 4-letniego Liceum (dla absolwenta szkoły podstawowej)

ankieta kandydata do kl. VII szkoły podstawowej

5. Opłaty:

Opłata za egzamin wstępny w Liceum i w Szkole Podstawowej wynosi 120 zł.

Kasa szkoły czynna w godz. 9:00 – 14:00 oraz w dniach spotkań informacyjnych do godz. 20:00

Sekretariat czynny w godz. 9:00 – 16:00 oraz w dniach spotkań informacyjnych do godz. 20:00

Zapraszamy kandydatów do odwiedzenia naszej szkoły!

Zapraszamy na Hawajską 14A

Jeśli chcesz zobaczyć, jak odbywają się lekcje, jak uczą nasi nauczyciele i masz ochotę porozmawiać z uczniami, dyrekcją, chcesz przekonać się, że warto zdawać do naszej szkoły – przyjdź na Hawajską 14a.

Szybko dojedziesz do nas metrem – do stacji „IMIELIN”.

Lekcje rozpoczynamy o 8:30.