Informacje dla kandydatów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku (najstarsze liceum na Ursynowie). Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • w liceum uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • klasy liczą do 16 uczniów, panuje przyjazna atmosfera;
 • zapewniamy naukę języków obcych w różnych grupach zaawansowania w wymiarze czterech lub pięciu godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest j. angielski i do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański;
 • każdy może rozwijać swoje zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, z którym pracuje indywidualnie. Przygotowujemy uczniów do dowolnej olimpiady lub konkursu przedmiotowego;
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.

Plan nauczania w 4-letnim liceum

Ponadto proponujemy:

 • zajęcia szkolne wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • liczne koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, filozoficzne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, historii sztuki, fotograficzne, plastyczne, miłośników filmu, muzyczne;
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Francja, Szkocja, Węgry), organizujemy objazdy historyczne (Litwa-Łotwa-Estonia, Włochy, Węgry-Rumunia);
 • w szkole odbywają się lekcje religii, a tym, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • uczniowie działają w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w zawodach sportowych oraz w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (np. Bieg Niepodległości, koncerty charytatywne, wieczory filmowe i gier planszowych, wycieczki rowerowe, Dzień Absolwenta);
 • nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają medale także poza szkołą: mamy mistrzynie świata w tańcach latynoamerykańskich, medalistów w judo, piłce ręcznej, szermierce i jeździectwie.

Poniżej znajdują się foldery z aktualną ofertą edukacyjną naszego liceum i szkoły podstawowej.

Folder Liceum

Folder Szkoły Podstawowej

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

1. Spotkania informacyjne dla kandydatów i ich rodziców:

3 lutego 2020 r. godz. 18.00

lub

16 marca 2020 r. godz. 18.00

2. Egzaminy wstępne

Egzaminy pisemne:

– 27 marca 2020 r.(piątek) godz. 16.00 test z j. polskiego

– 28 marca 2020 r. (sobota) godz. 10.00 test z matematyki

– 30 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00 – test poziomujący z języka angielskiego, godz. 17.00 -test z drugiego języka obcego.

Egzaminy ustne:

16 – 17 kwietnia od godz. 16 – klasy I LO,

20 – 21 kwietnia od godz. 16 – klasy VII SP

Wyniki rekrutacji: do 30 kwietnia 2020 r. ogłoszenie list przyjętych.

Do 15 maja 2020 r. podpisywanie umów o kształcenie.

 

3. Zakres programowy egzaminu.

Zakres programowy  z matematyki dla kandydatów do klasy 7 szkoły podstawowej

Zakres programowy z języka polskiego dla kandydatów do klasy 7

Zakres materiału z j.polskiego dla 4-letniego Liceum

Zakres materiału z matematyki dla 4 -letniego Liceum

4. Wymagane dokumenty.

Dokumenty składane w sekretariacie szkoły od 3 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.:

 • kopia ostatniego świadectwa
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • ewentualnie zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (kopia)
 • ankieta zgłoszeniowa kandydata (do pobrania poniżej ze strony internetowej lub z sekretariatu):

Dokumenty do pobrania:

ankieta kandydata do 4-letniego Liceum 

ankieta kandydata do kl. VII szkoły podstawowej

5. Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna (pobierana przy składaniu dokumentów kandydata): 200 zł (w kasie szkoły. W dniach spotkań informacyjnych kasa czynna do godz. 20:00).
 • opłata rezerwacyjna (pobierana przy podpisywaniu umowy o kształcenie): 1500 zł

 

Zapraszamy kandydatów do odwiedzenia naszej szkoły!

Zapraszamy na Hawajską 14A

Jeśli chcesz zobaczyć, jak odbywają się lekcje, jak uczą nasi nauczyciele i masz ochotę porozmawiać z uczniami, dyrekcją, chcesz przekonać się, że warto zdawać do naszej szkoły – przyjdź na Hawajską 14a.

Szybko dojedziesz do nas metrem – do stacji „IMIELIN”.

Lekcje rozpoczynamy o 8:30.