Dokumenty uczniów przyjętych na nowy rok szkolny.

W dniach 24 i 25 czerwca 2019 r. czekamy na dokumenty uczniów przyjętych na nowy rok szkolny (do klas siódmych oraz pierwszych klas licealnych):

– świadectwo szkolne / świadectwo ukończenia szkoły / wyniki egzaminu

– karta zdrowia

– 2 zdjęcia legitymacyjne.