ATE »

Autorskie Towarzystwo Edukacyjne

ATE
2015-11-27 13:12:25

Autorskie Towarzystwo Edukacyjne (w skrócie ATE) istnieje od 1989 roku jako stowarzyszenie założone przez rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków rozwoju niepublicznej oświaty. Celem ATE jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i turystycznej wśród dzieci i młodzieży.

ATE jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014610. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek szkoły w Warszawie przy ul. Hawajskiej 14A.

W działalności ATE skupia się głównie na prowadzeniu na warszawskim Ursynowie dwóch renomowanych szkół. Jest to istniejące od 1989 r. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” oraz działające od 1999 r. Gimnazjum przy Społecznym LO 4 im. Batalionu AK „Parasol”. Obie szkoły od wielu lat zajmują czołowe miejsca pośród warszawskich i ursynowskich placówek oświatowych. W związku z reformą oświaty Gimnazjum  przekształca się w Szkołę Podstawową przy Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”. W budynku na Hawajskiej, przy Liceum, będą prowadzone klasy VII i VIII.

ATE szczególną wagę przywiązuje do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej. Program wychowania patriotycznego realizujemy wielopłaszczyznowo kształtując świadomość młodego pokolenia Polaków na drodze licznych przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły.

Podstawowym elementem wychowania patriotycznego w naszych szkołach jest kultywowanie tradycji Batalionu AK „Parasol”, a członkami honorowymi ATE są żołnierze Batalionu AK „Parasol” – Patroni Liceum i Gimnazjum na Hawajskiej.

Zarząd Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego

  • Jacek Strzałkowski – Prezes
  • Ewa Peret – Wiceprezes
  • Tomasz Jaworski – Członek Zarządu
  • Elżbieta Piotrowska – Sekretarz
  • Adam Hohendorff – Skarbnik

Numer konta bankowego Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego:

43 1240 1125 1111 0010 6853 8984

Z Zarządem ATE można się umówić poprzez Sekretariat Szkoły.