Rowerem nad Zalew Zegrzyński

W sobotę 16 rowerzystów pod opieką nauczycieli wf udało się na wcześniej zapowiadaną wycieczkę rowerową nad Zalew Zegrzyński. Trasę 50 kilometrów pokonali wszyscy cykliści. Pogoda dopisała, a humory nie opuszczały rowerzystów pomimo zmęczenia. Szczególne gratulacje dla uczniów z siódmych klas, którzy dzielnie dotrzymywali tempa starszym kolegom. Jacek Kalata, nauczyciel wf

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy harcerza Szarych Szeregów

Na zaproszenie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” pani dyrektor Anna Kulesza i poczet sztandarowy wystawiony przez uczniów z klas III gimnazjalnych uczestniczyli w odsłonięciu tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi ps. „Wróbel” – żołnierzowi Kedywu Armii Krajowej, harcerzowi Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów.