Sadzimy żonkile dla hospicjum

W ramach kontynuacji wolontariatu na rzecz Ursynowskiego Hospicjum Onkologicznego, grupa uczniów posadziła w szkolnym ogrodzie około 500 cebulek żonkili. Chcemy włączyć uczniów szkoły podstawowej i liceum w kampanię Pola Nadziei prowadzoną przez Fundację „Pomóż im”, uwrażliwiając na potrzeby cierpiących i nieuleczalnie chorych.

Polskie drogi do niepodległości

16 października, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszego liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w edukacyjnej grze terenowej „Polskie drogi do niepodległości”. Przemierzając trasy Puszczy Kampinoskiej poznawali losy bohaterów, których działania i postawy przyczyniły się w wymierny sposób do krzewienia ducha polskości i walki o niepodległość zagrożonej (więcej …)

Najwyższe wskaźniki

W gazecie „Rzeczpospolita” z dnia 6 grudnia 2013 r. opublikowano artykuł pt.„Tu się uczeń nie zmarnuje”, w którym opisano najlepsze gimnazja w Polsce. Wśród najlepszych szkół znalazło się nasze Gimnazjum, jako szkoła mająca jeden z najwyższych wskaźników EWD (edukacyjna wartość dodana) w części humanistycznej.