25-lecie Liceum i 15-lecie Gimnazjum

„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” – pisał romantyczny poeta. Miał rację, bo dziś to nie tyle rzeczy nowe, co cały dorobek starań przez lata podejmowanych. I ostatnia, sobotnia uroczystość przy ulicy Hawajskiej pozwoliła przypomnieć czasy entuzjazmu sprzed ćwierci wieku. A były to pierwsze lata wolności w naszym kraju i właśnie wtedy pełni nowatorskich pomysłów nauczyciele wspólnie z rodzicami ówczesnej młodzieży zaczęli tworzyć fundamenty oświaty niepublicznej, będącej alternatywą wobec zmonopolizowanej wówczas edukacji państwowej.
Entuzjazm i wiara w sukces owego przedsięwzięcia pokonywały najtrudniejsze formalne przeszkody. Dziś widać wyraźnie owoce owego entuzjazmu. Szkolnictwo niepubliczne trwale wpisało się w pejzaż naszej oświaty, uzyskując w niej wysoką rangę, a jedną z najbardziej znanych szkół niepublicznych w Warszawie stało się Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” przy ulicy Hawajskiej 14 a.
W dniu 27 września 2014 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania Liceum i 15-lecia utworzenia przy nim Gimnazjum.
Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w intencji środowiska szkoły w Kościele św. Tomasza Apostoła. Potem odbyła się część oficjalna obchodów, którą rozpoczął, witając gości Jacek Strzałkowski, prezes Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego – stowarzyszenia prowadzącego obydwie szkoły. Następnie głos zabrała Dyrektor Barbara Wetesko, przypominając m.in. o wzniosłej roli, jaką odgrywa w tradycji szkoły jej szlachetny i zasłużony patron Batalion AK „Parasol”: „W 2007 roku akowskie środowisko Parasola objęło nas patronatem i obdarzyło honorowym symbolem świętym dla wszystkich Polaków, znakiem Polski Walczącej – chronionej „batalionowym parasolem”, który widnieje w godle naszej szkoły. To prawdziwe szlachectwo, to jest spuścizna tradycji i pamięci, ale też zobowiązanie, by mieć tę Herbertowską „ odrobinę koniecznej odwagi”, aby jeśli nie za cenę życia, to choćby w imię smaku i estetyki móc ocalić od zapomnienia tych, którzy dla nas pisali testament swą krwią, byśmy mogli tu być i by móc powtórzyć za „Ziutkiem” – Józefem Szczepańskim, poległym żołnierzem Parasola:
„Alejami z paradą będziem szli defiladą, w wolną Polskę, co wstała z naszej krwi”
W części artystycznej wystąpiła młodzież Liceum i Gimnazjum, śpiewając piosenki z czasów wojny i recytując wiersze. W uroczystościach uczestniczyło wielu gości, a wśród nich byli żołnierze Batalionu AK „Parasol”, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów – Lech Królikowski, zastępca Burmistrza – Witold Kołodziejski, radni Teresa Jurczyńska-Owczarek, Katarzyna Polak, Barbara Rylska, Arkadiusz Zwoliński, burmistrzowie i radni poprzednich kadencji Artur Jagnieża, Krzysztof Skoczkowski, Anna Polarczyk, Ksiądz Prałat Tomasz Król, współzałożyciel szkoły i były prezes Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego – Janusz Pichlak, a także absolwenci Liceum i Gimnazjum.
Wzruszającym akcentem obchodów było spotkanie zarówno z byłymi żołnierzami Batalionu, jak i niedawnymi absolwentami szkoły. Pierwsi o wolny kraj walczyli, drudzy pełni zapału i ambicji w wolnym już kraju mogą spełniać swoje marzenia, dzięki czemu lepiej rozumieją wartości wywalczone i okupione poświęceniem pokoleń poprzednich. Jakże aktualne w tym kontekście pozostają słowa z pieśni-hymnu szkoły: „Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal”. Wczoraj silni heroiczną walką o wielkie wartości, dziś silni dzięki wartościom i możliwościom ich pielęgnowania również w wyborze dróg życiowych po ukończeniu szkoły.
Z okazji Jubileuszu Liceum i Gimnazjum został też wydany okolicznościowy folder.
Adam Hohendorff, nauczyciel j. polskiego.
P1120551

Program artystyczny w wykonaniu naszej młodzieży: Julia Bogdańska, Agata Florczyk, Kasia Zaremba i prof. Kamil Kropidłowski
Program artystyczny w wykonaniu naszej młodzieży: Julia Bogdańska, Agata Florczyk, Kasia Zaremba i prof. Kamil Kropidłowski oraz Weronika Bieńkowska – skrzypce.

 

 

Prowadzący uroczystość prof. Paweł Makowiec
Prowadzący uroczystość prof. Paweł Makowiec
Ślubowanie klas pierwszych.
Ślubowanie klas pierwszych.